GreenEE

אתר הועדה הירוקה של הפקולטה להנדסת חשמל

מי אנחנו?

פרופ' רון מאיר - יו"ר הועדה

מעבדה לחקר רשתות ביולוגיות.

ronmeir.jpg

אורלי ויגדרזון - מזכירת הועדה

הנדסאית המעבדה לבקרה ולרובוטיקה

OrlyWigderson.jpg

טל גולדרט - נציגת "קמפוס ירוק"

עוזרת מחקר במוסד שמואל נאמן בתחום איכות סביבה ואנרגיה ואחראית פרויקט קמפוס ירוק מטעם מוסד נאמן

tal.jpg

גלית גרינברג - נציגת העובדים

מנהלת ספריית הפקולטה

galit.jpg