GreenEE

אתר הועדה הירוקה של הפקולטה להנדסת חשמל

שקיות ואריזות פלסטיק

לצפייה במצגת:

ביולי 2008 עברה בישראל, בקריאה ראשונה, הצעת חוק הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק (התשס"ח-2008) ומטרתה "להפחית באופן משמעותי את השימוש בשקיות פלסטיק ולהגביר את השימוש בשקיות מתכלות או בשקיות המיועדות לשימוש רב-פעמי בקרב הציבור"

לדברי פרופ' אופירה אילון, ראש תחום איכות הסביבה במוסד  שמואל נאמן בטכניון,ניתן להקטין חלק מהנזק הסביבתי של השקיות על ידי הקצאת משאבים, לא הרבה יחסית, להגברת החינוך, ההסברה ובעיקר, של הפעלת .מנגנונים וולונטריים של רשתות השיווק בארץ. ממילא הרשתות נמצאות בעין הביקורת הציבורית בימים אלה, ולכן, מוטב שיעשו צעדים למען הסביבה

לדף הסבר:

 פחים כתומים לאיסוף אריזות, יוצבו ע"י עיריית חיפה בשיתוף תאגיד המחזור "תמיר" בשכונות שונות של העיר

הפחים שיוצבו בסמוך לפחים הירוקים מיועדים לכלל האריזות הביתיות לרבות אריזות מזון, שקיות פלסטיק, קופסאות שימורים, קרטוני משקה וחלב, אריזות מוצרי חלב, אריזות של מוצרי טיפוח וניקיון ועוד.