GreenEE

אתר הועדה הירוקה של הפקולטה להנדסת חשמל

פסולת אלקטרונית

 

טיפול נכון בפסולת אלקטרונית

 

פסולת אלקטרונית היא כל מכשירי החשמל והאלקטרוניקה וחלקי החומרה השונים הנמצאים במחשבים, לדוגמה: כונן קשיח, כרטיס רשת, מכשיר מיקרוגל וטלויזיה.
הטיפול הנפרד בפסולת אלקטרונית חשוב מכיוון שפסולת אלקטרונית מכילה חומרים רעילים לסביבה.
בטכניון יש מיכל לאיסוף פסולת אלקטרונית הנמצא מאחורי המכון לחקר הבניה. ישנה מגבלה על גודל הפסולת עד גודל של מכשיר מיקרוגל.
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פסולת אלקטרונית בפקולטה
 
תעודה מחברת ecommunity על אסוף פסולת אלקטרונית
 
בפקולטה, יש מיכל שקוף וחבית לפסולת אלקטרונית, אשר נמצאים בפינה הירוקה, בבנין פישבך, בקומת הכניסה (מול TCE).