GreenEE

אתר הועדה הירוקה של הפקולטה להנדסת חשמל

מחשבים

הנחיות לתפעול מחשבים לצורך חסכון באנרגיה.   8.2007
 
מחשבי השולחן צורכים אנרגיה גם כאשר אינם בשימוש. חשבון גס מראה כי כיבוי מחשב כאשר אינו בשימוש (אחרי יום העבודה) חוסך בממוצע כ- 500 ₪ לשנה! ניתן לחסוך אנרגיה גם במהלך יום העבודה, כאשר המחשב אינו בשימוש. להלן שלוש דרכים: כדאי להתייעץ עם אחראי המחשבים לפני יישומן – במיוחד בנושאי ההשפעה על עדכון תוכנות וגיבויים. ההמלצה הכללית היא (ראה הסברים בהמשך):
-         לאילו המשתמשים במחשב רק חלק משעות היום מומלצת כניסה אוטומטית למצב המתנה לאחר 15-30 דקות.
-         בסוף היום, ובוודאי בסוף שבוע, מומלץ לכולם לכבות את המחשב. לטובת אילו העלולים לשכוח – רצוי להפעיל בנוסף אופציה אוטומטית להמתנה.
 
הסברים והפעלה:
 
-         המתנה (stand by): המחשב אינו כבוי, במצב זה, צרכני חשמל כבדים, כגון: מסך ודיסק קשיח, אינם פועלים ולכן צריכת החשמל יורדת פי 10. במצב זה נורית הפעלת המחשב מהבהבת.
הפעלתו מחדש – על ידי לחיצה על כל מקש – מהירה ביותר, ותחזיר אתכם
למצב בו הייתם – כולל כל החלונות והיישומים המקומיים שהיו פתוחים (אם הייתם באמצע עריכת מסמך – תוחזרו לאותו מסמך באותו מצב).
-        שינה (Hibernate): זהו מצב בו המחשב כבוי, אך זוכר אם הייתם באמצע הפעלת תוכנה מקומית, כגון: word, excel וכו'.
יציאה ממצב שינה- לחץ על כפתור ההפעלה הרגיל של המחשב. הערה: תתכן בעיה אם יש דיסקט או disk-on-key מחוברים בשלב זה. אם נוצרת בעיה יש להוציאם.
 
להלן דרכי הגעה להגדרות מצבי החיסכון בחשמל במערכות הפעלה:
 
 

 Windows 8/ Windows 7

 
For Stand by mode: Start–> Control Panel–> System & Maintenance–> Power Options (or if you are in classic view: Control Panel–> Power Options)
 
כעת, כאשר נמצאים בתוך חלון: Select a power plan, בוחרים באחד מתוך שלוש האופציות, כאשר בכל אחת מהם קיימות אותן אופציות:
 
בתוך חלון זה, קיימות שתי האופציות הבסיסיות:
  • Turn off the Display: 15 Minutes
  • Put the computer to Sleep: 1 Hour
 
 
 
אם נכנס בחלון זה ל: Change advanced power settings נקבל תפריט מאוד מפורט של המרכיבים השונים במחשב ונוכל לבחור כל אחד ואחד מהם כראות עינינו.
 
 
Linux: בגלל ריבוי המפיצים (distributors) של מערכת הפעלה זו, דרכי הגעה להגדרות חסכון בחשמל, שונות ולכן לא תצורפנה כאן.
להוראות הפעלה להפצה מסוימת, אנא פנו אלינו.
 
הערות:
 
  • במקרים מסוימים, כגון: אפליקציה שרצה ברשת ושומרי מסך מסוימים, בעלי גרפיקה כבדה, המחשב לא יכנס למצב שינה.
  • במצב המתנה (stand by) יפעלו תוכנות גיבוי והפצת תוכנה כרגיל. המחשב פועל אך באופן חסכוני וללא אפשרות המשתמש לצפות או להפעיל תוכנה.
  • במידה ורוצים להריץ אפליקציה מסוימת אחרי שהמחשב נכנס ל-sleep mode, ניתן לגרום לו להתעורר, ע"י תזמון windows. הדרך להגיע לתזמון זה היא:
Start –> programs –> accessories –> system tools –> scheduled tasks –>
מכאן נפתח wizard, שמנחה אותנו. בוחרים את האפליקציה שרוצים שתגרום למחשב להתעורר ומתזמנים אותה.
אחרי שהמחשב התעורר, הוא יריץ את האפליקציה שרציתם להריץ, כגון: סריקת אנטי וירוס.
בסוף הריצה, המחשב יכנס ל-sleep mode שוב.