GreenEE

אתר הועדה הירוקה של הפקולטה להנדסת חשמל

הדפסה

 המכתב הבא נשלח לתפוצת הפקולטה:
מאת: פרופ' אדם שורץ
אל: משתמשי המדפסות בחדר המדפסות

שינוי בהתנהגות המדפסות
 
לאחר ניסוי מוצלח שערכנו בחדר המדפסות בקומה 6, הדפסות אשר נשלחות מעתה למדפסות ציבוריות בפקולטה יודפסו ללא דף כותרת (הדף עם שם השולח). זאת במטרה לחסוך בנייר. אנא בדקו, כאשר אתם לוקחים הדפסה, שלא לקחתם בטעות גם הדפסה שאינה שלכם.
 
בנוסף, נא הקפידו לבטל הדפסות אשר לא הודפסו (בגלל תקלות מדפסת). הדרך לעשות זאת במידה ושלחתם דרך ה- PC היא:
בחלון המדפסת (כאשר שולחים הדפסה מופיע icon בחלק הימני תחתון של המסך, ובלחיצה עליו נפתח החלון. לחילופין, ראו הנחיות בהמשך)
סמנו (כפתור ימני של העכבר) את ההדפסה, ובחרו "בטל" או "cancel"
 
לפתיחת חלון המדפסת:
ממשק עברית:                     ממשק אנגלית:
התחל                                               start  
לוח הבקרה                        control panel
מדפסות ופקס             printers and faxes
בחר את המדפסת
 
 
תלונות והצעות לשיפורים נא לשלוח ל- yarok@ee
 
 
בשם הועדה הירוקה
בברכה